Currently browsing: ไม่มีหมวดหมู่

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ความงามอย่างมั่นใจด้วยการตรวจสอบเลขทะเบียน อย.

ต้องยอมรับว่าช่วงนี้มีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์ไทย ทำให้ผู้บริโภคต่างๆ เกิดความไม่มั่นใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทย ทั้งๆ ที่ มีสินค้ามากมายที่ได้รับการตรวจสอบ และรับรองอย่างถูกกฏหมาย

Read more